Badanie odczynów gleby

Odczyn gleby można zbadać szybko, łatwo i bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Często wystarczające jest posiadanie właściwego urządzenia pomiarowego. Jest nim kwasomierz, który jest dostępny w ofertach między innymi sklepów ogrodniczych. Wyróżnia się gleby bardzo kwaśne, kwaśne, lekko kwaśne, obojętne oraz zasadowe. Każda z nich ma określone wartości pH.

Jak badać ph gleby?

badanie ziemi phOdczyn nazywany pH to nic innego jak stosunek stężenia jonów wodorowych do jonów wodorotlenkowych. Biorąc po uwagę badanie ziemi ph na terenie ogrodów to najczęściej są to gleby lekko kwaśne lub obojętne. Zgodnie z podstawową zasadą im niższy poziom pH, tym gleba jest bardziej kwaśna, wyższy poziom jest tożsamy z bardziej zasadową ziemią. Przeprowadzenie analizy pod względem pH gleby jest bardzo ważne, ponieważ ma wpływ na prawidłowy wzrost roślin. Niezbędne jest przede wszystkim pobranie próbek z kilku miejsc na danym terenie. Biorąc pod uwagę powierzchnię około 100 metrów kwadratowych, zasadne jest pozyskanie od 3 do 4 próbek z głębokości około 20 centymetrów. Czasami o poziomie pH ziemi świadczą rosnące na areale chwasty, nazywane inaczej roślinami wskaźnikowymi. Ważną informacją jest to, że niektóre z nich preferują określone rodzaje gleb, na innych nie rosną. Jednak z pewnością bardziej precyzyjne jest zastosowanie urządzeń pomiarowych. Wynik uzyskuje się po porównaniu zabarwienia roztworu gleby z zabarwieniem skali na płytce.

Istnieje kilka sposobów na zbadanie poziomu pH gleby na własnym terenie. Niekiedy dużo na ten temat mówią rośliny, które znacznie lepiej przyjmują się w ziemi o określonym odczynie. Wówczas z pewnością można wykluczyć inne. Chcąc jednak pozyskać bardziej precyzyjne informacje, powinno się zainwestować w profesjonalny kwasomierz – nie jest to duży koszt.