Czym jest kalibracja mierników?

Jako kalibrację określamy porównanie znanego pomiaru (standardu) z pomiarem przy użyciu przyrządu. Zazwyczaj dokładność normy powinna być dziesięciokrotnie większa niż dokładność testowanego urządzenia pomiarowego. Jednak współczynnik dokładności 3: 1 jest akceptowany przez większość organizacji normalizacyjnych.

Kalibracja mierników poprawia bezpieczeństwo pracy

kalibracja mierników elektrycznychZ reguły kalibracja przyrządów pomiarowych ma dwa cele. Sprawdza dokładność przyrządu i określa identyfikowalność pomiaru.W praktyce kalibracja mierników elektrycznych obejmuje również naprawę urządzenia, jeśli nie jest ono skalibrowane. Aby wyjaśnić, w jaki sposób przeprowadzana jest kalibracja, możemy użyć zewnętrznego mikrometru jako przykładu. W tym przypadku dokładność skali jest głównym parametrem kalibracji. Ponadto przyrządy te są również skalibrowane pod kątem zerowego błędu w pozycji całkowicie zamkniętej oraz płaskości i równoległości powierzchni pomiarowych. Do kalibracji wagi stosuje się skalibrowany przyrząd pomiarowy. Dlaczego kalibracja jest ważna? Dokładność wszystkich urządzeń pomiarowych z czasem maleje. Jest to zazwyczaj spowodowane normalnym zużyciem. Jednak zmiany dokładności mogą być również spowodowane porażeniem elektrycznym lub mechanicznym lub niebezpiecznym środowiskiem produkcyjnym (np. Oleje, wióry metalowe itp.). W zależności od rodzaju przyrządu i środowiska, w którym jest używany, może ulec degradacji bardzo szybko lub przez długi okres czasu. Najważniejsze jest to, że kalibracja poprawia dokładność urządzenia pomiarowego. Dokładne urządzenia pomiarowe poprawiają jakość produktu. Kiedy należy skalibrować urządzenie pomiarowe? Urządzenie pomiarowe należy skalibrować zgodnie z zaleceniami producenta. 

Po każdym porażeniu mechanicznym lub elektrycznym, okresowo (rocznie, kwartalnie, miesięcznie).Ukryte koszty i ryzyko związane z nieskalibrowanym urządzeniem pomiarowym mogą być znacznie wyższe niż koszt kalibracji. Dlatego zaleca się regularną kalibrację przyrządów pomiarowych przez renomowaną firmę, aby zapewnić, że błędy związane z pomiarami mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.