Czym jest pojęcie outsourcingu energetycznego?

Zdanie się na zewnętrznego dostawcę energetyki w przemyśle wciąż w Polsce nie jest popularne. Ostrożnie do takiego rozwiązania podchodzą zarówno odbiorcy ciepła i energii elektrycznej, jak i dostawcy tych mediów, obawiający się związania z niewiarygodnym i niestabilnym klientem. Ryzyko leży po stronie obydwu partnerów takiej transakcji.

Outsourcing energetyki przemysłowej – co to jest?

outsourcing energetycznyDoradztwo energetyczne, realizacja inwestycji i prowadzenie eksploatacji obiektu, zarządzanie majątkiem i dostawa ostatecznych produktów energetycznych niezbędnych do osiągnięcia wymiernych oszczędności w przedsiębiorstwie – wszystko to razem to outsourcing energetyczny. Outsourcing energetyki przemysłowej polega na wydzielaniu zakładowych elektrociepłowni i ciepłowni ze struktur przedsiębiorstw i przekazywaniu zarządzania nimi specjalistycznym firmom. W przejętych obiektach prowadzone są niezbędne modernizacje lub tez budowane są zupełnie nowe urządzenia (greenfield). Ceny energii i ciepła negocjowane są indywidualnie pomiędzy dostawcą energii i ciepła (firmą outsourcingową) a klientem (przedsiębiorstwem produkcyjnym). Rozwiązania technologiczne i modele biznesowe funkcjonowania projektów outsourcingowych dostosowywane są do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych. Obie strony uzyskują korzyści z obniżenia kosztów dzięki inwestycji w nowe technologie.

Wśród wielu korzyści takiego rozwiązania wymienić należy na pewno optymalizację kosztów obsługi. Dla każdej firmy ważne jest zmniejszenie kosztów. Procesy produkcyjne są również bardziej rentowne i efektywne. W każdej chwili przedsiębiorstwo może skorzystać również z rad szerokiego grona specjalistów w zakresie energetyki. Dzięki temu będzie mogła skoncentrować się na swojej działalności biznesowej.