Dobrej jakości sieć komputerowa LAN

Komputery to nowoczesne urządzenia, z którym korzystamy na co dzień. Komputery pełnią rożne funkcje. Z kolei internet służy do przesyłania informacji pomiędzy użytkownikami. Internet w znaczący sposób ułatwia codzienne życie ludzi. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się oblicze internetu.

Nowe możliwości dzięki nowoczesnym sieciom LAN

sieci LANTechnologie informacyjne związane są z przetwarzaniem danych. Urządzenia elektroniczne oraz nowoczesne technologie stają się coraz sprawniejsze, lepsze. Dzięki nowoczesnym sieciom komputerowym, które łączą wiele różnych komputerów, przesyłanie informacji jest niezwykle proste i szybkie. Lokalna sieć komputerowa różni się od internetu, który jest globalną siecią. Z kolei lokalna sieć komputerowa, w skrócie określana jako LAN, oznacza połączenie komputerów, które znajdują się na danym obszarze, na przykład w budynku firmowym lub uczelnianym. Komputery połączone ze sobą mają dostęp do wspólnej bazy danych. Użytkownicy komputerów, które są w jednej sieci, mogą wysyłać pomiędzy sobą informacje, ważne pliki oraz dane. Sieci LAN po raz pierwszy powstały w latach sześćdziesiątych. Obecnie są bardzo powszechne. Dzięki sieciom LAN użytkownicy połączonych ze sobą komputerów mogą korzystać z jednej drukarki lub też wspólnego skanera. W warunkach domowych lokalna sieć komputerowa również się sprawdza. Firmy i przedsiębiorstwa powszechnie korzystają z tak zwanego intranetu, do którego ma dostęp wąska grupa upoważnionych osób.

Nie ulega wątpliwości, że internet jest obecny w naszym życiu. Za pośrednictwem internetu można szybko i łatwo przesyłać ważne informacje do innych użytkowników sieci. Firmy i przedsiębiorstwa często korzystają z lokalnej sieci komputerowej, która łączy ze sobą kilka lub kilkanaście komputerów.