Polecane komory laminarne

 

Osoby pracujące w laboratoriach (biologicznych, chemicznych, weterynaryjnych i tym podobnych) narażone są na oddziaływanie różnego rodzaju czynników biologicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Aby tego uniknąć, pomieszczenie to musi być w pełni hermetyczne i dysponować odpowiednio zaprojektowanymi systemami wentylacji.

Dobrej jakości komory laminarne

komora laminarnaTo urządzenia, które wykorzystywane są do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. W jego wnętrzu zachodzi przepływ laminarny jałowego powietrza, które zostało wcześniej poddane filtracji za pomocą tak zwanego filtru HEPA (ang. high efficiency particulate air filter, co oznacza wysokosprawny filtr zanieczyszczeń stałych powietrza). Przepływ laminarny to inaczej przepływ uwarstwiony, w którym płyn przepływa w równoległych warstwach, pomiędzy którymi nie dochodzi do żadnych zakłóceń. Komora laminarna występuje na rynku w kilku klasach. Warto pamiętać, że stosowanie komory klasy I lub II umożliwia częściowe uwalnianie substancji, materiałów przenoszonych za pomocą powietrza. Odpowiednia praca może być zakłócona na skutek przechodzenia innych osób za plecami osoby aktualnie pracującej przy danej komorze. Następuje to w wyniku zawirowań powietrza wokół sprzętu na którym pracujemy w danym pomieszczeniu. Zakłócenia mogą obniżyć poziom ochrony operatora, ludzi pracujących i dlatego, w konkretnych przypadkach, może być wymagana walidacja bezpieczeństwa pracownika i osób pracujących.

Należy pamiętać, że urządzenie to urządzenie wykorzystywane  jest do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych, przypominające nieco dygestorium (przeszklona komora o kształcie dużej szafy, zaopatrzona w wydajny wentylator stale wydmuchujący z niej powietrze poza teren laboratorium, najczęściej umiejscowiony na dachu).