Przebieg postępowania upadłościowego

Kancelarie prawne świadczą pomoc w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej już od lat. Jest to rozwiązanie dla osób borykających się ze znacznymi długami. Zarówno niepowodzenia życiowe, niewłaściwie zainwestowane środki czy sytuacje lodowe nie muszą przekreślać funkcjonowania takiej osoby w społeczeństwie. Ogłoszenie bankructwa pozwala na przywrócenie normalnych warunków życiowych oraz pozwala w bardziej pewny sposób spojrzeć w przyszłość.

Na czym polega upadłość konsumencka?

postępowanie upadłościowe rypinZe względu na fakt, że ogłaszanie upadłości konsumenckiej jest w polskim prawie rozwiązaniem raczej nowym, zasady jego działania są wciąż korygowane. Profesjonalna pomoc prawna w tym zakresie może być niezbędna w przypadku kiedy sąd nie będzie badał zasadności wniosku, a jedynie ustali czy należy się pełne umorzenie długów w przypadku zlikwidowania majątku. Nie warto samemu dochodzić w jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli zależy nam na pomyślnym rezultacie postępowania. Jest to istotne, ponieważ presja dotycząca aktywności wierzycieli nie będzie sprzyjała działaniu osób bez doświadczenia. Jeżeli interesuje nas profesjonalnie prowadzone postępowanie upadłościowe rypin jest odpowiednim miastem do skorzystania z tego typu usługi. Zarówno doświadczenie, jak i wiele przeprowadzonych postępowań sprawiają, że doświadczony prawnik wskaże klientowi najlepsze rozwiązania i zadba o to, aby mogły być zrealizowane.

Należy pamiętać, że warunkiem do ogłoszenia upadłości w przypadku osoby fizycznej jest wykazanie, iż dłużnik jest niewypłacalny. Jednakże jego zły stan finansowy nie może być wynikiem umyślnych działań albo rażącego niedbalstwa. Sąd ma także możliwość oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, kiedy w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku dłużnik nie zrealizował planu spłat wierzytelności albo wykonywał czynności prawne z pokrzywdzeniem wierzycieli.