Przechowywanie nasienia buhaja i sztuczna inseminacja

W rozrodzie zwierząt gospodarskich bardzo często stosowana jest sztuczna inseminacja. Rzadko dopuszcza się zwierzęta to naturalnego zapłodnienia ze względu na ryzyko uszkodzeń. Chodzi tutaj przede wszystkim o urazy kończyn, złamania, zwichnięcia.

Wybór nasienia buhaja do przeprowadzenia inseminacji

najlepsze nasienie buhajaTakie urazy dla zwierząt gospodarskich są praktycznie wyrokiem śmierci, dlatego zdecydowanie bezpieczniej jest inseminować krowę. Do inseminacji potrzebne jest jednak odpowiednie nasienie. Obecnie można zamawiać nasienie pochodzące nie tylko od polskich buhajów, ale również od buhajów z całej Europy. Nasienie transportowane jest do klienta w formie zamrożonej. Tu używa się zazwyczaj ciekłego azotu. Nasienie jest rozmrażane dopiero przed samą inseminacją. Słomka z nasieniem trafia do ciepłej wody na kilka sekund. Później słomkę umieszcza się w pistolecie do inseminacji i przeprowadza zabieg. Można wybrać najlepsze nasienie buhaja w zależności od tego, jakie cechy chce się osiągnąć u potomstwa. Możliwe jest nawet zapładnianie nasieniem seksowanym, czyli takim które zostały molekularnie podzielone na męskie i żeńskie. Po inseminacji takim nasieniem istnieje 90% prawdopodobieństwo narodzin albo samca albo samicy. Jeśli w gospodarstwie hoduje się bydło mięsne, to najczęściej pożądane są samce o dużych przyrostach masy mięśniowej (by później uzyskać z takich zwierząt jak najwięcej mięsa).

Jeśli jest to bydło mleczne, wybiera się do zapłodnienia krowę, która cechuje się najlepszą wydajnością w gospodarstwie. Te techniki sprawiają, że hodowca może swobodnie dobierać swoje zwierzęta. Może też zamawiać nasienie buhaja z banku. W bankach nasienia znajdują się katalogi, które mówią o konkretnych cechach buhaja, od którego zostało pobrane nasienie. W ten sposób można wybrać najlepszego buhaja dla danej krowy.