Przyjmowanie ścieków dowożonych

Z samochodów asenizacyjnych ścieki dostarczane są do stacji zlewnych za pomocą specjalnego węża. Urządzenie oddziela zanieczyszczenia za pomocą sita oraz określa różne parametry dostarczonych ścieków. Dzięki zabezpieczeniom urządzenie chronione jest przed przyjęciem niewłaściwych ścieków. W przypadku wykrycia dużych zanieczyszczeń właz zostaje zablokowany.

Wykorzystanie stacji zlewczych

stacja zlewczaDo kontrolowania ścieków dowożonych służy stacja zlewcza która rejestruje przewoźnika dostarczającego ścieki oraz ich parametry takie jak waga, temperatura czy też pH. Sito zamontowane w stacji zlewczej może być spiralne lub obrotowe. Dzięki niemu większe zanieczyszczenia zostają odizolowane. W przypadku zbyt dużej ilości zanieczyszczeń zostaje zablokowany dopływ ścieków. Stacja zlewna posiada zabezpieczenia chroniące przed dostępem do urządzenia osobom niepowołanym. Dzięki wstępnej filtracji ścieków zmniejsza się szanse na zatykanie pomp w oczyszczalniach. Aby stacja zlewna działała z powodzeniem przez lata musi być wykonana z trwałych materiałów odpornych na agresywne środowisko, w jakim pracuje. Urządzenie musi również spełniać normy ISO. Istnieje możliwość wyposażenia stacji w dodatkowe urządzenia, które będą filtrowały ścieki lub dokonywały dokładniejszych i bardziej zaawansowanych analiz składu ścieków. Urządzenie jest praktyczne i działa całkowicie bezobsługowo, dokonując rejestracji dostawców ścieków.

Urządzenie spełniać musi wymagania, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 roku. Po poborze ścieków od danego dostawcy cały układ stacji zostaje płukany, a dopływ zostaje zamknięty. Lokalizacja stacji zlewczych dostosowana jest do klienta, może być zarówno w specjalnym budynku lub jako wolno stojący kontener.