Rozliczanie transportów na terenach Niemiec

Wiele firm transportowych zostało dotkniętych nową ustawą dotyczącą płacy minimalnej dla wszystkich kierowców wykonujących swoją pracę na terenie Niemiec. Dotyczy to także pracowników z innych krajów, którzy pracują w spedycji międzynarodowej. Warto zapoznać się z zasadami w jaki sposób zgłaszać pracowników w systemie i jak później rozliczać zlecenia.

Minimalna płaca dla kierowców

milogUstalone zostało, że płaca minimalna kierowcy za każdą godzinę pracy wynosi 8.50 euro. Każdy spedytor wykonujący swoją pracę w RFN musi mieć opłacone zlecenie zgodnie z wprowadzonymi normami. Firmy wysyłające swoich pracowników za granicę muszą poinformować o tym urząd celny za pomocą specjalnego wniosku, który wysyła się faksem najpóźniej na dzień przed wjazdem do Niemiec. Można tam zawrzeć planowane działania nawet na 6 miesięcy do przodu, jednak po wprowadzeniu zmian w liście kierowców należy o tym niezwłocznie poinformować. Aby prawidłowo prowadzić rozliczenia należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich czynności związanych przewozem, zarówno postojach, jak i załadunkach oraz wyładunkach. Nie wliczają się jednak w czas pracy przerwy oraz odpoczynek. Zasady milog dotyczą wszystkich rodzajów przewozów, jednak Komisja Europejska zawiesiła go dla tranzytów, ponieważ spotkała się z licznymi protestami kierowców. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pensję w ostatni dzień roboczy miesiąca. Ustawa ta reguluje również czas pracy w dni robocze, gdzie nie może on przekraczać 8 godzin, może jednak zostać przedłużony o dwie godziny w przypadku, gdy w ostatnich 6 miesiącach czas pracy nie wynosił więcej niż 8 godzin.

Zasady rozliczania kierowców z tak zwanych delegacji zagranicznych są bardzo skomplikowane. Jednak w zeszłym roku wprowadzono internetową możliwość składania milogu przez pracodawców. Każda firma może utworzyć sobie stałe konto, które zapamięta wpisane dane. Później ma się możliwość dodawania wielu kierowców, którzy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec. Jest to duże ułatwienie w stosunku do wcześniejszego rozwiązania – wypełniania papierowych formularzy wysyłanych faksem.