Szkolenia BHP w Łodzi

Szkolenia BHP to nieodłączny element dopuszczenia pracownika do wykonywania swoich obowiązków w miejscu pracy. Szkolenia BHP dzielą się na wstępne oraz okresowe. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia BHP, żeby zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy na jego stanowisku.

Przeszkolenia pracownika z przepisów BHP

szkolenie bhp łódźWstępne szkolenia BHP wykonuje się przed przyjęciem pracownika do pracy. Jego zadaniem jest zaznajomienie podwładnego z niebezpieczeństwami i zagrożeniami na danym stanowisku pracy, dostarcza również wiedzy, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa. W skład szkolenia wstępnego wchodzi instruktaż ogólny oraz stanowiskowy, bezpośrednio na stanowisku pracy. Szkolenie BHP Łódź zapewnia kompleksowe szkolenie ogólne. Pracownik jest zaznajamiany z przepisami Kodeksu Pracy, regulaminem danej firmy oraz zasadami postępowania w przypadku pożaru i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie BHP Łódź jest dla wszystkich nowo przyjętych pracowników oraz stażystów i praktykantów. Przyszli pracownicy są również poddawani szkoleniom stanowiskowym. Szkolenie BHP Łódź ma na celu przedstawienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na danym stanowisku pracy, sposobami ochrony i bezpieczeństwa wykonywania pracy. Szkolenia stanowiskowe powinny składać się z kilku etapów: rozmowy z instruktorem, pokazaniem i wyjaśnieniem istoty zagrożeń, na jakie może być narażony pracownik oraz metodami bezpiecznego wykonywania jego pracy.

Instruktaż stanowiskowy dla pracownika kończy wstępne szkolenie i jest podstawą do dopuszczenia go do wykonywania obowiązków w miejscu pracy. Zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego należy umieścić w dokumentach pracownika i koniecznie pamiętać, że pracownik podlega również okresowym szkoleniom BHP.