Typy i segmenty instalacji biogazowych

Wybór odpowiedniego procesu technologicznego, w dużej mierze zależy od rodzaju przetwarzanych substratów. Dlatego procesy technologiczne możemy podzielić według różnych kryteriów, które postaram się opisać w dalszej części.

Podział technologii produkcji biogazu

filtry biogazuPierwsza produkcja biogazu powstała w 1858 roku w Indiach, natomiast w Polsce dopiero w 1928 roku, a otrzymywane paliwo pochodziło z przetwarzanych osadów ściekowych. Obecnie możemy wyróżnić dwa typy instalacji: biogazownie scentralizowane, oraz biogazownie indywidualne. Pierwsze charakteryzują się większymi możliwościami przetwórczymi, od 50 do 400 ton substratów i znajdują się obok ferm hodowlanych. Drugi typ do biogazownie indywidualne, które mają znacznie mniejsze moce przerobowe. Jednak bez względu na to czy biogazownia jest duża czy mała, to składa się z takich samych części: część służąca do przechowywania i obróbki wstępnej, komora fermentacyjna, system ogrzewania, system instalacji gazowej, filtry biogazu, oraz dział przechowywania. W segmencie przechowywania i obróbki wstępnej materiału wsadowego, możemy wyróżnić: zbiorniki surowca, pompy, macerator, układ higienizacyjny. Na tym etapie produkcji, dochodzi do tak zwanego kiszenia surowców roślinnych, co spowoduje początkowy rozkład materii organicznej, oraz znaczne zmniejszenie flory bakteryjnej. W przypadku powstania materii stałej o zbyt uciążliwym zapachu , hale magazynowe powinny być wyposażone w odpowiednie filtry. Natomiast w przypadku substratów płynnych, stosuje się zbiorniki wyposażone w system uzdatniania powietrza odlotowego. Komora fermentacyjna może być produkowana z różnych materiałów (np. beton, stal, tworzywa sztuczne) i wyposażona, w detektor, ściągacz piany oraz miernik cieczy.

W systemie ogrzewania głównie znajduje się wymiennik ciepła, umożliwiający utrzymanie prawidłowej temperatury, natomiast w systemie instalacji gazowej, następuje odbiór i przechowywanie wytworzonego biogazu oraz jego oczyszczenie za pomocą odpowiednich filtrów.