Zagwarantowanie roślinom niezbędnych do wzrostu składników

Wybierając nawóz dla roślin, warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jakiej formie znajdują się w nim konkretne składniki. Okazuje się, że azot w formie amonowej jest bardzo dobrze przyswajalny i warto go stosować. Taki azot można znaleźć w granulatach, które z kolei mogą być stosowane w przypadku każdego rodzaju zbóż i wielu innych roślin.

Fosfor w postaci fosforanu amonowego w nawozie

nawożenie zbóżAzot w nawozie zawsze zapewnia harmonijny wzrost. Dzięki niemu roślina rozwija się dobrze. Warto też wspomnieć o tym, że azot bardzo dobrze wpływa na ukorzenienie się rośliny. Zadaniem nawozów z azotem jest też wspomaganie pobierania fosforu. Pobór fosforu musi odbywać się przy jednoczesnym ograniczeniu pobierania potasu z gleby. Tu znowu trzeba zwrócić uwagę na to, w jakiej formie znajduje się fosfor. Najczęściej ma on postać fosforanu amonowego, który jest bardzo dobrze przyswajalny dla roślin. Takie nawożenie zbóż na pewno będzie skuteczne i sprawi, że plony będą znacznie lepsze. Fosforan amonowy jest bardzo dobrze przyswajany przez rośliny, nawet wtedy kiedy w glebie brakuje wody, bo panuje susza. To bardzo ważne, bo zazwyczaj w czasie suszy wiele składników nie dociera do rośliny, przez co staje się ona słabsza. Tego problemu nie będzie po zastosowaniu nawozu w postaci granulatu, w którym fosfor występuje w formie fosforany amonowego. Zwiększona zostaje także odporność roślin. Nie dochodzi też do nadmiernego pobierania azotu, nawet wtedy kiedy jego podaż jest duża.

Zadaniem nawozów do zbóż jest również to, by rośliny dojrzewały równomiernie i wchodziły w tym samym czasie w okres kwitnienia. Jeśli wszystkie rośliny będą miały zagwarantowane niezbędne składniki z gleby, to na pewno tak się stanie i plony będą znacznie wyższe. Właśnie dlatego warto regularnie stosować bezpieczne nawozy.